DAP Cawangan Jalan Tembikai

Press Statement: Kerajaan Malaysia masih gagal mengarusutama agenda Pemberdayaan Wanita Malaysia

Posted in Artikel Bahasa Malaysia, Development, Parliament, Press Statement by dapjlntembikai on July 2, 2009

Kenyataan Media Wanita Pakatan Rakyat

Penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam dasar dan pentadbirannegara bukanlah sekadar janji kosong. Ia dicapai dengan kesungguhan untuk merealisaikan komitmen terhadap pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam semua ruang lingkup kehidupan rakyat, khususnya dalam merangka dasar kerajaan, bidang penyelidikan, dialog, perundangan, pengagihan sumber dan khazanah negara, serta dalam perancangan, perlaksanaan dan penyeliaan terhadap semua program dan projek.

Gender Focal Point yang diwujudkan pada tahun 2004 telah tidak berfungsi sepenuhnya sebagai mekanisme yang boleh melonjakkan aspirasi pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan gender bukanlah bermaksud bersaing kuasa dengan lelaki.   Ia merupakan….Read the rest here

Sumber: Laman Web Ahli Parlimen Bukit Mertajam

Advertisements